Aktualizace Kalendáře a Odkazů

1. V sekci Kalendář akcí - Rozpis ledů a akcí, do kalendáře doplněny zápasy druhé soutěže - skupina "D" s identifikátorem (2)

2. V sekci Odkazy, doplněn odkaz na HOSYS - rozpis soutěží, výsledky (skupina "C") a (skupina "D")

KK

Výše a způsob placení Členského a oddílového příspěvku HC Tábor pro sezónu 2018/19

Mladší žáci "A" 200,- Kč + 7 0 00,- Kč

Příspěvky /členský + oddílový HC Tábor/mohou být uhrazeny ve  třech splátkách (červen, srpen,říjen) a nebo najednou do 30.9. 2018.

Příspěvky je možné zaplatit :
– na účet HC Tábor o.s. č. účtu 812504343/0300 ČSOB Tábor – ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení hráče a rok narození !!!

– v hotovosti možno uhradit v kanceláři HC Tábor z.s.. po předchozí domluvě na tel : 774 252 522
– v případě jiné možnosti rozložení platby po dohodě s vedením HC Tábor z.s.

Jiný způsob platby není možný.

KK

Rozpis treninků školní rok 18-19 (odkaz)

Rozpis není vždy pevný - může se některé dny lišit oproti rozvrhu hodin sportovišť na TZMT

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PRAVIDEL LEDNÍHO HOKEJE PRO OBDOBÍ 2018-2022

(odkaz)